Vår bruk av informasjonskapsler og persondata

Kontaktskjemaer

Dersom du benytter deg av kontaktskjema på denne hjemmesiden lagres dine opplysninger for å kunne gi deg tilbakemelding på din forespørsel. Disse vil ikke bli delt med en tredjepart.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er en liten fil som lagres i din nettleser når du besøker nettleser. Slik kan nettleseren gjenkjenne deg når du kommer tilbake til nettsiden.

Vi bruker cookies på vår side for:

 • For å føre anonym statistikk over hvem som benytter våre sider, slik at vi kan tilpasse våre sider for våre brukere. Dette gjøres gjennom Google Analytics.
 • For å vise deg innhold fra våre kontoer på sosiale medier. Ingen personlig data lagres i disse informasjonskapslene.
 • En informasjonskapsel som husker om du har godkjent bruk av informasjonskapsler. Slik slipper du å få opp den samme beskjeden neste gang du besøker vår side.

Dersom du ikke ønsker å benytte deg av informasjonskapsler er det mulig å blokkere dette i din nettleser. Du kan fortsatt benytte actabibelskole.no.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

 

Personvernerklæring for Acta Bibelskole

Dette gjør vi:

 • Acta Bibelskole arbeider seriøst og nøyaktig for at personlige opplysninger knyttet til studenter og søkere ikke skal komme på avveier eller bli misbrukt.
 • Rektor er ansvarlig for at disse opplysningene blir brukt riktig og blir oppbevart på en trygg måte.
 • De opplysningene som vi har fått, bruker vi bare slik lover og regler sier at vi skal gjøre.
 • Alle ansatte vet at opplysningene bare skal brukes til det som er nødvendig for å drive skole.
 • Vi deler opplysningene bare med dem som norsk lov sier vi skal dele dem med.
 • Hvis noen andre spør om å få opplysninger, svarer vi at vi bare kan dele opplysninger når den det gjelder har gitt tillatelse til dette.

Dette er de opplysningene som vi har og som vi bruker:

 • Navn på alle studenter og deres pårørende med adresse, studentenes fødselsnummer, telefonnummer og e-postadresse. 
 • Opplysninger som vi har fått gjennom samarbeidet mellom skole, student og pårørende.
 • Opplysninger om skolearbeidet til en student, f.eks vurderinger, karakterer, fravær, tilpasning etc.
 • Noen ganger har vi opplysninger om studenters helse, dersom dette er forhold som kan påvirke skolegangen.
 • Informasjon i datasystemet om studenters pålogging
 • Situasjonsbilder fra skolehverdagen og passbilder av studenter

Slik oppbevarer vi opplysningene:

 • Studentvurderinger og opplysninger om fravær lagres i spesielle systemer for å sikre at opplysningene ikke kommer på avveier.
 • Når skolen mottar brev eller informasjon med personlige opplysninger om studenten, er vi nøye med at ingen får vite hva som står i brevet, unntatt den eller de av lærerne som trenger å vite om innholdet for å kunne gi god undervisning.
 • De opplysningene som det er viktig at bare noen få på skolen vet noe om, holder vi nedlåst i skuffer eller skap når opplysningene står på et papir. Slike opplysninger kan også finnes i datasystemet, men da er de lagret slik at man må ha spesiell tilgang for å få tak i dem. Denne tilgangen gir daglig leder kun til dem som må ha disse opplysningene for å kunne gi riktig hjelp til studenten.
 • Vi har en avtale med et datafirma som sørger for at ingen kan bryte seg inn i datasystemet vårt.
 • Vi ber om samtykke fra studenter før vi tar, oppbevarer eller publiserer bilder.

Så lenge tar vi vare på personlige opplysninger:

 • Navn på studenter og alle karakterer og opplysninger bestått/ikke bestått blir tatt vare på for bestandig. Det samme gjelder opplysninger om hvilke fag en student har fått undervisning i.
 • Det som lærerne har notert om oppførselen til en student gjennom året slettes etter at skoleåret er fullført og fristen for å klage er gått ut. Andre notater tas vare på så lenge studenten går på skolen og lærerne mener de har nytte av notatene.
 • Andre dokumenter om en student, f.eks individuelle opplæringsplaner mm tas vare på så lenge skolen har bruk for dokumentene. Deretter blir de makulert.
 • Når en student slutter ved skolen, tar vi vare på navn og adresse slik at vi kan ta kontakt hvis myndighetene ber oss om å gjøre det. Ellers vil vi bare bruke denne adressen når studenten har gitt oss tillatelse til å sende brev. Studenten kan trekke denne tillatelse tilbake. 

Hvis du som leser dette, vil vite hvilke opplysninger skolen har lagret om deg, kan du ta kontakt med skolen, så vil vi fortelle deg det.