ACTA Disippel

ACTA Lovsang

Alle mennesker har en tro – det som vi setter vår grunnleggende lit til. Det er «brillene» vi ser virkeligheten med. Det kan for eksempel handle om en religiøs overbevisning, tiltro til vitenskap, ideologi, mennesker vi setter høyt eller vårt eget «indre liv». For mange består nok den personlige troen av en kombinasjon av flere av disse.

Et år på bibelskole er et offentlig godkjent læretilbud for å investere i det vi mener er det aller viktigste: troen din. For den er nøkkelen til hvordan du vil se og bygge resten av livet ditt. 

I 30 år har vi sett mennesker komme, bli møtt av Guds kjærlighet, og gå inn i fremtiden med fornyet kraft og optimisme. Først og fremst handler dette om Jesus. Han elsker deg uten betingelser og ønsker en nær relasjon til deg. Vår rolle er å bruke all vår samlede erfaring til å legge godt til rette, være din støttespiller, og se deg vokse i kjennskap og erfaring med Ham.

Det blir gøy. Det blir livsforvandlende. Og det vil ha verdi for resten av livet ditt.

Søk plass for skoleåret 2021/2022 nå!