Søknadsskjema

Viktig ved innsendelse av søknad:

 1. Søknaden fyller du ut ved skjema på actabibelskole.no eller ved å skrive ut på papir, fylle ut og signere før du poster til ACTA IMI -kirkens Bibelskole, Gunnar Warebergsgate 15, 4021 Stavanger. Fyller du ut skjema digitalt på actabibelskole.no trenger du ikke signatur.
 2. Søker må være 18 år eller eldre, eller fylle 18 år i løpet av kalenderåret det søkes til.
 3. Opptak skjer fortløpende fra 1. oktober året før det skoleåret det søkes til.
 4. Alle søkere vil motta svar på innsendt søknad.

Du kan også printe ut, fylle ut, signere og sende til vår postadresse.

 • Personlige opplysninger

 • Linje

 • Utdannelse

  (kopi av vitnemål ettersendes til acta@imikirken.no scannet pr. mail eller i posten til vår adresse ACTA Bibelskole, Gunnar Warebergsgate 15, 4021 Stavanger).
 • Annet

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.