ACTA Disippel

ACTA Lovsang

Lev for noe større enn deg selv

Du lever ikke bare for deg selv. Livet ditt handler om mer enn å kjempe seg opp og fram på egen hånd. Vi tror at Gud tenker større om deg og din betydning, og et år på Acta vil hjelpe deg til å finne hensikten med livet ditt. Du kan velge blant linjetilbudene Disippel, Lovsang, Profeti og Helbredelse. På Acta lever du i tett tilknytning til menigheten IMI -kirken, ungdomsbevegelsen Impuls og det internasjonale misjonsnettverket som vi er en del av. Her skapes musikk, liv og historier

Tett på menighetsliv

Som student på Acta lever du ikke i en bibelskoleboble, men du kobles på en av Norges mest spennende og dynamiske menigheter – IMI-kirken i Stavanger. Her blir du kjent med kirkens stab og historie, og får del i viktige nøkler for å leve menighet i Norge i dag.

Konferanser

Som Acta – student får du oppleve konferanser som Impuls, Åpen himmel og Godhet fra innsiden. Disse konferansene utgjør høydepunkt i skoleåret, og du får privilegiet av å lære av erfarne menighetsledere og spennende gjester.

Konferanser

Teamperiode

Teamperioden strekker seg over fire uker i vårhalvåret. I løpet av denne tida drar Disippel på utenlandstur for å få føle en ny kultur på kroppen og praktisere det de har lært. Lovsang gjennomfører sin årlige studioproduksjon som utgis på iTunes, Spotify, Tidal og Youtube.

Søk plass for skoleåret 2021/2022 nå!