Vårt fremste og beste kjennetegn som kirke og etterfølgere av Jesus, er at Gud er med og blant oss. Troen på Gud er for oss mer enn teori, mer enn en måte å forstå virkeligheten på, og mer enn følelser. Vi tror at Gud er en person, er levende og aktivt til stede i vår verden – og at vi kan møte ham. Derfor setter vi av god tid sammen til bibel, bønn, lovsang og tilbedelse for på den måten å lære å kjenne ham bedre.

Gud skapte Adam og sa at det ikke var godt for han å være alene. Jesus ba om at vi skulle være ett. Vi tror at menigheten er ment å være mer enn en organisasjon. Bibelen omtaler fellesskapet av kristne som brødre og søstre – en familie. Derfor er huskirker, ærlige liv og raushet mot hverandre viktig for oss.

Når vi møter Gud som han er, så går vi ikke uforandret fra det. Hans godhet gjør inntrykk, preger og endrer oss. Vi tror at vi som kirke og etterfølgere av Jesus har et kall til å gi videre den godheten vi selv har fått ta imot. Derfor verdsetter vi praktisk godhet, Guds kraft synliggjort gjennom tegn og under, og formidlingen av evangeliet med ord. Dette er ikke en tvang som ligger over oss, men en frukt av å selv være elsket.