Ansatte

Thomas Wilhelmsen
Thomas Wilhelmsen
Thomas har siden 2012 vært leder for lovsangsskolen vår. Han har siden 2001 hatt ulike lovsangsroller i ungdomsarbeid, IMI-kirken, Impuls og lovsang.no, og har vært en sentral skikkelse i lovsangsutviklingen i IMI-bevegelsen. En bachelorgrad i teologi fra Misjonshøgskolen i Stavanger, pågående utdannelse innen organisasjonsledelse ved NTNU, fagbrev som biloppretter og noen års erfaring som Apple-selger. Thomas er også festivalsjef for Impuls Stavanger og er gift med Anne og har to barn.
Solvår Gilberg Angeltveit
Solvår Gilberg Angeltveit
Solvår har tidligere jobbet som lærer i grunnskolen, og kursvirksomhet i kreativ formidling. I tillegg til være lærer har hun ansvar for grupper og veiledning. Hun underviser bl.a i relasjonsbygging, kulturskaping og formidling. Har litt av hjertet sitt i Thailand, og følger opp «Acta-husene» – som er et av bibelskolens definerte misjonsprosjekt. Er gift med Norges sprekeste gymlærer og har tre døtre.
Johanne Diderichsen
Johanne Diderichsen
Johanne er vår administrasjonsleder som har ansvar for det praktiske/administrative og drifter skolens kontor – og som sørger for at vi henger sammen. Hun er utdannet kokk, vernepleier og har års-enhet i Diakoni. Hun har jobbet med mye forskjellig bl.a i psykiatrien, i barnehage, og har vært stab på bibelskole i Hemsedal i flere perioder. Hun leder også cellegruppe og huskirke.
Gry Øvergaard
Gry Øvergaard
Gry er undervisningsleder på Acta og jobber i tillegg i IMI-kirken. Hun har studert teologi på Ansgarskolen i Kristiansand, og Christian Counseling i USA. Har jobbet i IMI-kirken og på Acta siden 2004. Er gift med Øistein og mamma til Karoline og Aleksander.
Bjørn Wang
Bjørn Wang
Bjørn er timelærer på bibelskolen, med fokus på bibelfag og troslære. Han er cand. theol. fra Misjonshøgskolen i Stavanger og ordinert til prest i Den norske kirke. Har tidligere studert 4-årig misjonsskole ved Fjellhaug i Oslo, og har Nordisk fra Høgskolen i Stavanger. Tidligere har han jobbet som avløser, feltprest, forkynner, ungdomsskolelærer, misjonær (i Bolivia), miljøterapeut og menighetsprest. Bjørn er gift med Marit og de har fire barn. Han er forøvrig leder ved HLT Stavanger.
Øistein Øvergaard
Øistein Øvergaard
Øistein er lovsangspastor i IMI-kirken og timelærer på Acta. Han er utdannet pastor fra Ansgarskolen i Kristiansand. Han har vært ungdomspastor i Arendal, lovsangspastor i New York og pastor i Bergen. Han er også leder av lovsangsnettverket Lovsang.no. Gift med Gry og er pappa til Karoline og Aleksander.
Kåre Bødalen
Kåre Bødalen
Kåre jobber frivillig på Acta noen dager i uken og han er utdannet agronom. Han har i en årrekke vært ansatt som daglig leder i Bok og Media i Stavanger. Er gift med Kjellaug, har to sønner og fem barnebarn. Han underviser blant annet i relasjonsbygging og noen bibelfag.
Marian Nygård
Marian Nygård
Marian leder Acta Profetiskole. Hun er forfatter og blogger, og hun liker å holde utkikk etter Guds fingeravtrykk i dagliglivet. Marian har bakgrunn fra personaladministrasjon, og har tidligere vært misjonær i Spania. Hun er ansatt i IMI-kirken og Acta Bibelskole. Gift med Thomas og har fire barn.

Hanne Therese Loftesnes
Hanne Therese Loftesnes
Hanne Therese leder Acta Helbredelse, og har noe undervisning for hele skolen med fokus på godhet, identitet, helbredelse og profeti. Hun er cand. theol. fra Misjonshøgskolen i Stavanger og ordinert til prest i Den norske kirke. Hanne Therese er gift med Geir, og sammen er de pastorer i IMI – kirken. De har to barn.
Ole Martin Garnes Reigstad
Ole Martin Garnes Reigstad
Ole Martin er leder for lovsangslinja vår. Ved siden tar han teologisk utdanning på VID – i ekspressfart. Han har også jobbet som vikarlærer på barneskole, som miljøarbeider i hjemmetjeneste og hatt vikariat som leder for lovsangstjenesten i IMI-kirken.
Randi Gjedrem Soteland
Randi Gjedrem Soteland
Randi er leder for våre internasjonale studenter. Hun har selv vært deltidsstudent på Acta. Randi har allsidig bakgrunn fra bl.a økonomiarbeid i bank og oljeselskap, arbeid med barn og unge i grunnskolen og som miljøarbeider for enslige mindreårige i asylmottak. Randi er gift og har tre voksne barn.

Hvor finner du oss?

Vi holder til i IMI-kirkens lokaler, vegg-i-vegg ved Scandic Forum hotell, i Gunnar Warebergs gate 15, 4021 Stavanger

Hvor finner du oss?

Vi holder til i IMI-kirkens lokaler, vegg-i-vegg ved Scandic Forum hotell, i Gunnar Warebergs gate 15, 4021 Stavanger

Hvor finner du oss?

Vi holder til i IMI-kirkens lokaler, vegg-i-vegg ved Scandic Forum hotell, i Gunnar Warebergs gate 15, 4021 Stavanger

Hvor finner du oss?

Vi holder til i IMI-kirkens lokaler, vegg-i-vegg ved Scandic Forum hotell, i Gunnar Warebergs gate 15, 4021 Stavanger

Hvor finner du oss?

Vi holder til i IMI-kirkens lokaler, vegg-i-vegg ved Scandic Forum hotell, i Gunnar Warebergs gate 15, 4021 Stavanger

Gi en gave

Acta bibelskole, inkl. alle linjetilbud, finansieres i all hovedsak av studentenes skolepenger samt offentlige tilskudd som godkjent skole etter voksenopplæringsloven.

Med din støtte til vår virksomhet kan vi oppnå enda mer!

Økonomisk gave kan overføres til kontonummer: 3000.30.50625.