ÅRET PÅ ACTA

Det startet med en invitasjon. Jesus sin relasjon til disiplene startet med at han inviterte til en relasjon hvor han bekreftet og investerte i vanlige og feilbarlige mennesker som han så på som uendelig verdifulle. Disiplene ble aldri noen gang ufeilbarlige supermennesker, selv ikke som apostler. Men i løpet av tiden sammen ble de forankret i at de var ubetinget elsket, at de hadde en viktig rolle å spille i den store historien, og at Jesus ville være med gjennom tykt og tynt. Bli med på et år med fokus på å lære Jesus bedre å kjenne og være med på det Gud gjør!

Året på Acta bibelskole er et fulltids studietilbud – offentlig godkjent av Utdanningsdirektoratet og Lånekassen – med et todelt formål. På den ene siden er det et år hvor du får heve blikket fra eksamenspress, oppleve en hverdag fylt med trosglede sammen med andre, og bli mer bevisst og kjent med hva Jesus lærte oss. På den andre siden er det nettopp ved å styrke din egen trosbevissthet, og trygghet på at du bringer noe veldig verdifullt til fellesskapet, at du også blir enda sterkere til å møte videre utdanning, yrkesliv og storsamfunn. Det vinner både du og alle andre på. Det beste er i vente!

Men la oss bli litt mer konkrete: En av de viktigste tingene når man går et år på bibelskole er selvfølgelig det sosiale. Acta er ikke et år hvor en blir plassert i et internat langt borte fra annen sivilisasjon. Gjennom koblingen til IMI-kirken knyttes studentene til en av Norges mest spennende, utadrettede og dynamiske menigheter. Her blir vi en del av konferanser som «Impuls», «Åpen himmel» og «Godhetsfestivalen», men deltar også i menighetens øvrige ungdoms- og studentarbeid. I det hele tatt lever vi hverdagslivet sammen med hele IMI-bevegelsen. Dette er viktig for oss! Fordi når skoleåret en dag er over, skal ikke du bare sitte igjen med gode minner om det som ligger bak, men et nettverk og en tilhørighet som er der for deg også i framtiden.

Vi har ikke internat, men tilgang på hus/bokollektiv hvor de fleste studentene bor sammen bare noen minutters gange fra skole og kirke – og alt du ellers måtte trenge i hverdagen. På den måten har du også en større frihet på mat og budsjett og hvordan og med hvem du vil disponere fritiden din. Gjennom jevnlige og ulike initiativ fra stab og miljøarbeidere kommer du også tettere på byen og alt som den har å tilby.

Mange av ukene på skolen er ulike, men noen mønstre vil gå igjen. Mandag til onsdag er vi som oftest samlet på tvers av de ulike linjene, med undervisning i for eksempel bibelfag og troslære eller at vi har gøye aktiviteter sammen. Torsdag og fredag er vi gjerne delt basert på linjetilbudene og har undervisning innenfor ditt valgte interessefelt. Vi er en skole som legger vekt på at det teoretiske og praktiske holdes sammen, og at å være i utvikling er minst like viktig som prestasjon.

På vårsemesteret har vi noe som vi kaller «teamperiode» – en intensiv periode basert på linjetilbudene, hvor vi legger ekstra vekt på å praktisere det vi har lært sammen. Dette kan være en eksotisk reise, en medieproduksjon eller praksis ute hos en anerkjent aktør innen ditt interessefelt. Teamperioden kan se noe ulikt ut fra år til år, alt ettersom mulighetene rundt oss er, sammensetningen i klassen eller andre forhold utenfor vår kontroll. Men vi lover et opplegg som du kommer til å huske i lang, lang tid fremover!