Profetiskolen 2018-02-19T09:38:25+00:00

Acta Profetiskole

Gud taler i dag!

Vi tilbyr et nytt studietilbud for deg som vil lære mer om profetiens betydning for den enkelte troende, kirka og samfunnet i dag. Vil du lære mer om hvordan du kan høre Guds stemme og profetere over andre? Og ønsker du å lære hvordan du kan utruste andre til å gjøre det samme?

Undervisning

På Acta profetiskolen vil dyktige og erfarne forelesere gi bibelsk og praktisk undervisning om profetiens betydning for den enkelte troende, kirka og samfunnet i dag. Her får du lære hvordan du kan høre Guds stemme og profetere over andre, og du får verktøy til å utruste andre til og gjøre det samme. Blant våre spennende gjesteforelesere er David Wagner (USA), Bruce Collins (UK), og Amy Ward (USA).

Praksis

Gjennom skoleåret vil studentene få øve seg på å høre Guds stemme og profetere over andre i trygge rammer, i tillegg til spennende praksis i og utenfor IMI-kirken. Studentene vil få være med i profetisk team i Helbredelsesrommet, delta i ukentlige bønn- og lovs- angssamlinger i IMI-kirken, i tillegg til å praktisere profeti utenfor kirka. Studentene vil også få mulighet til å være med i profetisk betjening under konferanser og på teamturer i Norge.

Studietur

I løpet av våren vil klassen reise på en tre ukers studietur til et anerkjent profetisk miljø i utlandet. På denne turen vil studentene bli utfordret og lære mer om hvordan profeti kan praktiseres i og utenfor menigheten fra et inspirerende miljø hvor dette har blitt praktisert over lengre tid.

Profetere

å lytte til Gud for å formidle
hans tanker og hjerte
for menneskers
nåtid og framtid

Økonomi

Priser 2018-2019

Her finner du et prisoverslag på hva skolen vil koste deg.

Påmeldingsavgift (refunderes ikke) 900,-
Skolepenger 27.900,-
Totalt 28.800,-

I tillegg kommer egne bo- og matutgifter, samt noe utgifter til bøker som skal leses og skrives bokrapport fra.

Andre opplysninger

Acta bibelskole er godkjent av lånekassen. Her kan du søke om lån og stipend for studieåret

For mer informasjon om timeplan og bomuligheter, les her

SØK PLASS FOR SKOLEÅRET 2017/2018 NÅ!