Lovsangsskolen 2018-11-14T11:03:06+00:00

ACTA Lovsangsskole

Lovsangsmusikere har en enorm påvirkning på det livet som leves i Guds rike i dag. Sangene vi bruker, og måten vi bruker dem på, former oss, i tillegg til at det former menneskers perspektiv og bilde av Gud.

På én side er dette et stort privilegium. Tenk at vi får bidra til en plattform der mennesker møter Gud! På den andre siden gir det oss et enormt ansvar.

Dette kan vi se på som et problem. Eller som en mulighet.

På Acta lovsangsskole ser vi behovet for å ta musikernes utrustning, kompetanse og utvikling på alvor. Vi isolerer ikke det musikalske, det åndelige eller det menneskelige fra hverandre. Når disse tingene fungerer sammen og i harmoni, har vi en fantastisk mulighet til å kunne tjene andre mennesker med våre gaver.

På Lovsangsskolen vil du få være del av et team som ønsker å vokse sammen og individuelt – midt i en dynamisk og levende menighetskontekst. Du vil i løpet av året bli investert i og utfordret til å bli en leder i kontinuerlig utvikling. Vårt mål er at du etter hvert skal ha et bevisst forhold til lovsangens mange spennende, men også utfordrende sider.

På lovsangsskolen får du:

  • Glimrende undervisning om lovsang

  • Bli del av et miljø som elsker lovsang – og som fortsatt vil være der når skolen er over

  • Praktisk lovsangsledelse med oppfølging og tilpasset ditt eget erfaringsgrunnlag

  • Bli kjent med noen av Norges dyktigste lovsangsfolk.

  • Sammen med andre skape og utgi et album i IMI Studio

  • Tre dager i uken sammen med resten av Acta bibelskole

Økonomi

Priser 2019-2020

Her finner du et prisoverslag på hva skolen vil koste deg.

Påmeldingsavgift (refunderes ikke) 900,-
Skolepenger 27.900,-
Totalt 28.800,-

I tillegg kommer egne bo- og matutgifter, samt noe utgifter til bøker som skal leses og skrives bokrapport fra.

Andre opplysninger

Acta bibelskole er godkjent av lånekassen. Her kan du søke om lån og stipend for studieåret