Helbredelsesskolen 2018-11-14T11:15:33+00:00

Gud helbreder fortsatt!

Vi tilbyr et nytt studium for deg som vil lære mer om helbredelse og Guds overnaturlige inngripen i møte med syke mennesker.

 

Undervisning

Vi tilbyr solid bibelsk og kirkehistorisk undervisning om helbredelse, samt
praktisk undervisning om hvordan bønn for syke utføres i trygge rammer. På Acta helbredelsesskole møter du toneangivende nasjonale og internasjonale undervisere. Vi er stolte av å presentere at Alan Scott, Eivind Høye, Linda Tånevik, Martin Cave og Egil Elling Ellingsen er blant de som skal undervise. 

Praksis

Praksis utgjør en sentral del av skolen, og i løpet av året vil studentene være med og be for syke på helbredelsesrommet i IMI-kirken, på gata i møte med fremmede, på konferanser og ved hjemmebesøk. All praksis vil skje i trygge rammer med gode forbilder og ledere som utfordrer og støtter deg i å ta nye steg.

Studietur

Overalt i verden gjør Gud mye spennende som vi vil være en del av og lære fra. Helbredelsesskolen gjennomfører en tre-ukers utenlandstur til Cuba. Vi reiser til et miljø der helbredelser er en naturlig del av hverdagen og kirkelivet. Slik vil vi lære av dem og utrustes til å leve dette ut i Norge. På studieturen vil du få mulighet til å be for syke og se hva Gud gjør i verden i dag. 

Gå og forkynn:
‘Himmelriket er kommet nær!’
Helbred syke, vekk opp døde,
 gjør spedalske rene
og driv ut onde ånder! Gi som gave
det dere fikk som gave.

Matteus 10, 7-8

Økonomi

Priser 2019-2020

Her finner du et prisoverslag på hva skolen vil koste deg.

Påmeldingsavgift (refunderes ikke) 900,-
Skolepenger 27.900,-
Totalt 28.800,-

I tillegg kommer egne bo- og matutgifter, samt noe utgifter til bøker som skal leses og skrives bokrapport fra.

Andre opplysninger

Acta bibelskole er godkjent av lånekassen. Her kan du søke om lån og stipend for studieåret

For mer informasjon om timeplan og bomuligheter, les her

SØK PLASS FOR SKOLEÅRET 2017/2018 NÅ!