Helbredelsesskolen 2017-08-14T11:31:09+00:00

Gud helbreder fortsatt!

Vi tilbyr et nytt studium for deg som vil lære mer om helbredelse og Guds overnaturlige inngripen i møte med syke mennesker.

 

Undervisning

Vi tilbyr solid bibelsk og kirkehistorisk undervisning om helbredelse, samt
praktisk undervisning om hvordan bønn for syke utføres i trygge rammer. På Acta helbredelsesskole møter du toneangivende nasjonale og internasjonale undervisere. Vi er stolte av å presentere at Randy Clark (USA), Mark Marx (Nord-Irland), Bruce Collins (Wales), og Martin Cave (Stavanger) er blant de som skal undervise.

Praksis

Praksis utgjør en sentral del av skolen, og i løpet av året vil studentene være med og be for syke på helbredelsesrommet i IMI-kirken, på gata i møte med fremmede, på konferanser og ved hjemmebesøk. All praksis vil skje i trygge rammer med gode forbilder og ledere som utfordrer og støtter deg i å ta nye steg.

Studietur

Overalt i verden gjør Gud mye spennende som vi vil være en del av og lære fra. Helbredelsesskolen gjennomfører en tre-ukers utenlandstur til et miljø der helbredelser er en naturlig del av hverdagen og kirkelivet. Slik vil vi lære
av dem og utrustes til å leve dette ut i Norge.

Gå og forkynn:
‘Himmelriket er kommet nær!’
Helbred syke, vekk opp døde,
 gjør spedalske rene
og driv ut onde ånder! Gi som gave
det dere fikk som gave.

Matteus 10, 7-8

For mer informasjon om timeplan, bomuligheter og økonomi, les her

SØK PLASS FOR SKOLEÅRET 2017/2018 NÅ!