Ansatte

Bjørn Wang
Bjørn Wang
Bjørn er lærer på bibelskolen, med fokus på bibelfag og troslære. Han er cand. theol. fra Misjonshøgskolen i Stavanger og ordinert til prest i Den norske kirke. Har tidligere studert 4-årig misjonsskole ved Fjellhaug i Oslo, og har Nordisk fra Høgskolen i Stavanger. Tidligere har han jobbet som avløser, feltprest, forkynner, ungdomsskolelærer, misjonær (i Bolivia), miljøterapeut og menighetsprest. Bjørn er gift med Marit og de har fire barn. Han er forøvrig leder ved IMI Institutt.
Solvår Gilberg Angeltveit
Solvår Gilberg Angeltveit
Solvår er daglig leder for Acta Bibelskole, og sitter med det i IMI-bevegelsens ledergruppe. Har tidligere jobbet som lærer i grunnskolen, og kursvirksomhet i kreativ formidling. I tillegg til å lede skolen og de ansatte, har hun ansvar for grupper og veiledning. Hun underviser bl.a i relasjonsbygging, kulturskaping og formidling. Har litt av hjertet sitt i Thailand, og følger opp «Acta-husene» – som er et av bibelskolens definerte misjonsprosjekt. Er gift med Norges sprekeste gymlærer og har tre døtre.
Johanne Diderichsen
Johanne Diderichsen
Johanne er vår administrasjonsleder som har ansvar for det praktiske/administrative og drifter skolens kontor – og som sørger for at vi henger sammen. Hun er utdannet kokk, vernepleier og har års-enhet i Diakoni. Hun har jobbet med mye forskjellig bl.a i psykiatrien, i barnehage, og har vært stab på bibelskole i Hemsedal i flere perioder. Hun leder også cellegruppe og huskirke.
Thomas Wilhelmsen
Thomas Wilhelmsen
Thomas har vært leder for Lovsangsskolen siden oppstarten i 2012/13. Han har siden 2001 hatt ulike lovsangsroller i ungdomsarbeid, IMI-kirken, Impuls og lovsang.no, og har vært en sentral skikkelse i lovsangsutviklingen i IMI-bevegelsen. En bachelorgrad i teologi fra Misjonshøgskolen i Stavanger, fagbrev som biloppretter og noen års erfaring som Apple-selger har dessuten nå gjort ham til innholdsansvarlig i Impuls. Gift med Anne og har to barn.
Elise Kulleseid
Elise Kulleseid
Elise er lærer og coach på Lovsangsskolen og hun er lovsangsutvikler og lovsangsleder i Impuls. Hun har en bachelorgrad i teologi og ledelse fra NLA i Oslo, og årsstudium i historie og PPU fra UiS. Hun har jobbet som lærer på barne- og ungdomsskole. Elise er også cellegruppeleder på Acta, og har ansvar for Norgesteam og utreisehelger.
Gry Øvergaard
Gry Øvergaard
Gry er undervisningsleder på Acta og jobber i tillegg i IMI-kirken. Hun har studert teologi på Ansgarskolen i Kristiansand, og Christian Counseling i USA. Har jobbet i IMI-kirken og på Acta siden 2004. Er gift med Øistein og mamma til Karoline og Aleksander.
Øistein Øvergaard
Øistein Øvergaard
Øistein er lovsangspastor i IMI-kirken og har ansvar for fordypning i lovsang og musikk på Acta. Han er utdannet pastor fra Ansgarskolen i Kristiansand. Han har vært ungdomspastor i Arendal, lovsangspastor i New York og pastor i Bergen. Han er også leder av lovsangsnettverket Lovsang.no. Gift med Gry og er pappa til Karoline og Aleksander.
Egil Elling Ellingsen
Egil Elling Ellingsen
Egil Elling er pastor for IMI-bevegelsen og rektor på Acta og IMI -institutt. Han er utdannet på Menighetsfakultetet i Oslo og ordinert prest. Er gift med Hildegunn og sammen har de tre barn. Egil Elling underviser også fast på Acta.
Hanne Therese Loftesnes
Hanne Therese Loftesnes
Hanne Therese leder Acta Helbredelse, og har noe undervisning for hele skolen med fokus på godhet, identitet, helbredelse og profeti. Hun er cand. theol. fra Misjonshøgskolen i Stavanger og ordinert til prest i Den norske kirke. Hanne Therese er gift med Geir, og sammen er de pastorer i IMI – kirken. De har to barn. Hun leder også helbredelsesrommet i menigheten.
Kåre Bødalen
Kåre Bødalen
Kåre jobber frivillig på Acta noen dager i uken og han er utdannet agronom. Han har i en årrekke vært ansatt som daglig leder i Bok og Media i Stavanger. Er gift med Kjellaug, har to sønner og fem barnebarn. Han underviser blant annet i relasjonsbygging og noen bibelfag.
Marian Nygård
Marian Nygård
Marian leder Acta Profetiskole. Hun er forfatter og blogger, og hun liker å holde utkikk etter Guds fingeravtrykk i dagliglivet. Marian har bakgrunn fra personaladministrasjon, og har tidligere vært misjonær i Spania. Hun er ansatt i IMI-kirken og Acta Bibelskole. Gift med Thomas og har fire barn.

Randi Gjedrem Soteland
Randi Gjedrem Soteland
Randi er leder for våre internasjonale studenter. Hun har selv vært deltidsstudent på Acta. Randi har allsidig bakgrunn fra bl.a økonomiarbeid i bank og oljeselskap, arbeid med barn og unge i grunnskolen og som miljøarbeider for enslige mindreårige i asylmottak. Randi er gift og har tre voksne barn.

Hvor finner du oss?

Vi holder til i IMI-kirkens lokaler, vegg-i-vegg ved Scandic Forum hotell, i Gunnar Warebergs gate 15, 4021 Stavanger

Hvor finner du oss?

Vi holder til i IMI-kirkens lokaler, vegg-i-vegg ved Scandic Forum hotell, i Gunnar Warebergs gate 15, 4021 Stavanger

Hvor finner du oss?

Vi holder til i IMI-kirkens lokaler, vegg-i-vegg ved Scandic Forum hotell, i Gunnar Warebergs gate 15, 4021 Stavanger

Hvor finner du oss?

Vi holder til i IMI-kirkens lokaler, vegg-i-vegg ved Scandic Forum hotell, i Gunnar Warebergs gate 15, 4021 Stavanger

Hvor finner du oss?

Vi holder til i IMI-kirkens lokaler, vegg-i-vegg ved Scandic Forum hotell, i Gunnar Warebergs gate 15, 4021 Stavanger

Gi en gave

Acta bibelskole, inkl. alle linjetilbud, finansieres i all hovedsak av studentenes skolepenger samt offentlige tilskudd som godkjent skole etter voksenopplæringsloven.

Med din støtte til vår virksomhet kan vi oppnå enda mer!

Økonomisk gave kan overføres til kontonummer: 3000.30.50625.